KURUMSAL

ŞİRKET PROFİLİ

Gayrimenkul yatırımının tüm alt disiplinlerinde projeler geliştiren Lidya Yapı, Türkiye'nin Altyapı Projeleri ve Endüstriyel Tesisler konusunda uzmanlaşmış ilk inşaat şirketlerinden biridir.

Bütünleşik bir proje geliştirme vizyonuna sahip olan Lidya Yapı, "Atıksu Arıtma Tesisleri ", "Derin Deniz Deşarjları", "Atıksu Kollektör ve Şebekeleri" gibi özel projelerin inşasında uzmanlaşmıştır.

"Çelik Konstrüksiyon Yapılar", "Küresel LPG" ve "Silindirik Petrol Tankları" gibi ayrıksı uzmanlık geliştiren projelere de imza atan Lidya Yapı, zaman içerisinde, inşaat süreçlerinde kullandığı ileri teknoloji ile "Çamur Kurutma ve Yakma Tesisleri", "Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları" ve "Katı Atık Depolama Alanları" nın inşası ve işletmesi gibi konuları da faaliyet alanları içine katmıştır.

Devlet Taahhüt işlerinde pek çok değerli projeye imza atan Lidya Yapı, "markalı gayrimenkul geliştiricisi" kimliği ile kentsel dönüşüme katkıda bulunan konut ve ticaret merkezi projeleri de kurguluyor.

Lidya Yapı, yarım yüzyıllık bilgi birikimi ve tecrübesi, nitelikli insan kaynakları ve inovatif yönetim anlayışı ile gayrimenkul yatırımda bugünü geleceğe taşıyan bir köprü niteliği taşıyor.

VİZYON
Daha iyi bir yaşamdan ilham alan, doğa ile uyumlu gayrimenkul projeleri geliştirerek, Lidya Yapı'nın yarım asırlık köklü geçmişini yeni başarılarla taçlandırmak ve kurumun uluslararası standarta sahip kalite anlayışını gelecek yıllara taşımak.

MİSYON
İnşaat sektörünün yasal düzenlemelerine ve ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, taahhüdü altına aldığı projelerin tüm aşamalarında müşteri memnuniyetini ön planda tutan, her adımıyla güven veren ve yarım asırda kazandığı başarılarına yenilerine ekleyen kurumsal bir yapı oluşturmak.

Kalite, İSG & Çevre Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz İnşaat sektöründe müşteri ihtiyaç ve beklentilerinde sunduğumuz kaliteli hizmet, çevreye duyarlı, zamanında ve sıfır iş kazası ile gerçekleştirerek memnuniyeti üst düzeyde tutmak, kalite sistem şartlarına uyarak sürekli iyileşme felsefesi ile tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayan takım ruhu oluşturup sektörde lider olmak Kalite Politikası 'dır.

Hizmet anlayışını; sahip olduğumuz genç ve dinamik ruh ile bütünleştirerek, müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinden ödün vermeden ve güven sağlayarak devam ettirme bilincindeyiz.

Şirketimiz Kalite, İSG & Çevre politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

  • - Kaliteli Hizmet
  • - Etkin ve Teknolojik Çözümler Üretmek
  • - Mutlu ve Memnun Müşteri
  • - Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz Yasalara, Mevzuatlara Tavizsiz Uymak
  • - Müşterilerimizi ve Çalışanlarımızı Varlık Kaynağı Kabul Etmek
  • - Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemini Şartlarına Uymak ve Sürekli İyileştirme Sağlamak
  • - Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  • - Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
  • - Çevresel boyutları belirlemek çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek
  • - Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların miktarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak için gerekli çalışmaları yaparak, kirliliği önlemek.