PROJELER

Kadıköy Atıksu Önarıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı

Lidya, Kadıköy Atıksu Önarıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı ile, başta Kadıköylüler olmak üzere, tüm Anadolu Yakası sakinlerini denizleriyle yeniden buluşturdu. LİDYA Yapı, finansmanı %100 dış kaynaklı kredi ile sağlanan ve yatırım bedeli 60.000.000 Euro olan bu projeyi, kredisini de temin ederek tamamlamış ve 3 yıl gibi kısa bir sürede hizmete açılmasını sağlamıştır. Kadıköy Atıksu Önarıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı, TC İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Marmara Denizi ndeki kirlenmenin asgari düzeye indirilmesi çalışmalarının bir parçasını teşkil etmektedir. Proje, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin teşkil ettiği havzanın atık sularının arıtılmasını ve arıtıldıktan sonra doğal ortama verilmesini kapsamaktadır. Atıksu havzasından şebeke ve kolektörler vasıtasıyla toplanan atıksular, 4.000 mm çapındaki atıksu tüneli ile tesisin bulunduğu alana getirilmektedir. Sisteme giren atıksular, önce giriş pompa İstasyonu içindeki kaba ızgara ünitelerinden geçirilerek iri atıklarından arındırılmakta, daha sonra bu yapı içindeki 8 adet atıksu pompası ile terfi ettirilerek önarıtma ünitesine aktarılmaktadır. Önarıtma tesisi içine alınan atıksular, ince ızgaralardan başlamak üzere kum ve yağ tutuculardan geçirilmek suretiyle kum ve yağından arındırılarak cazibe ile çıkış pompa istasyonuna gönderilmektedir. Çıkış pompa istasyonu haznesinde toplanan atıksular, burada bulunan 8 adet atıksu pompası vasıtasıyla terfi ettirilerek yine cazibe ile olmak üzere 2.172 mm iç, 2.635 mm dış çapındaki, üzeri betonarme gömme kaplı çelik borulardan imal edilmiş olan 2.308 m uzunluğundaki deniz deşarj hattı ile Marmara Denizi nin İstanbul Boğazı girişindeki dip akıntıya verilerek doğal ortama ulaştırmaktadır. Tesis, yıllarca ihmal edilerek insanların denize girmesi yasaklanmış olan Kadıköy sahillerinin temizlenmesini sağlamış; Öncelikle Caddebostan ve Fenerbahçe plajlarının açılması suretiyle İstanbul Halkını, geçmiş günlerin temiz ve berrak denizine kavuşturmuştur. Atıksu havzasından şebeke ve kolektörler vasıtasıyla toplanan atıksular, 4.000 mm çapındaki atıksu tüneli ile tesisin bulunduğu alana getirilmektedir.

1- Arıtma Tesisi :
Giriş Tüneli , Kaba ızgara, Tehlike Savağı , Önarıtma Tesisi, Atık Yağ Tankı, Çıkış Tonozu , Çıkış Pompa İstasyonu, Debimetre Haznesi, Koku Kontrol Ünitesi, Enerji Satış Merkezi ve Trafo, Binası, Garaj ve Atölye Binası, Yardımcı Pompa İstasyonu, İdare Binası, Bekçi Binaları, Tekne Depolama Alanı.

2- Deniz Deşarjı :
D= 2.172 mm iç çapında  t=31,8 mm et kalınlığında betonarme gömlek kaplı çelik boru ile 2.308.00 mm uzunluğunda deniz deşarjı hattının döşenmesi.

Tesisin Özellikleri ;
Tesis, İstanbul un güzide sahillerinden Kadıköy deki Moda ve İnci Burnu arasında inşa edildiğinden; çevreye en uygun hale getirilerek tasarlanmıştır. Bunun için yapılar, mümkün olduğu kadar az katlı tutulmuş; gerekli yükseklikler zemin kotunun altına indirilerek sağlanmıştır. Tesis atıksuları, giriş pompa istasyonu olarak adlandırılan terfi merkezi içindeki kaba ızgara yapısından almaktadır. Atıksuların arıtma işlemi sırasında oluşan gazların hem insan sağlığını tehdit etmemesi hemde çevreye kötü kokuların yayılmasını önlemek amacıyla tesis bünyesinde Koku Kontrol Ünitesi inşa edilmiştir. Tesis bünyesindeki tüm kapalı hacimlerden hava kanalları ile toplanan kirli hava, koku kontrol ünitesine getirilerek gaz ve kokusundan arındırılmaktadır. Tesis, bu şekilde çevreye zarar vermeden çalışmasını sürdürmektedir.

ARITMA TESİSLERİ / ALTYAPI İŞLERİ KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PROJELER
  • devam edenSerik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi.
  • devam edenSilivri İlçesi, Seymen Çöp Depolama Sahasında Arıtma Tesisi Yapım İşi
  • Ataköy Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
  • Serik Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Yapım İşi
  • Bahreyn Tubli Atıksu Arıtma Tesisi
  • Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı ve Rehabilitasyonu Yapım İşi